Objectius

Volem compartir a trets generals la nostra línia educativa per així poder anar tots cap a la mateixa direcció. Apostem pel treball a favor dels valors d’estima i respecte entre nosaltres i cap a l’entorn natural. Introduïm un concepte més global d’ecologia lligada al medi natural i treballar a favor d’un entorn natural molt ben conservat, i es mira de reciclar envasos, així com utilitzar material reciclat per les activitats.

Pensem que els nens i nenes han de basar el seu aprenentatge en la preparació per la vida i entenem que l’autonomia, la creativitat, el treball en grup, l’esforç, la constància, el compromís…han d’estar molt presents en aquest procés.

Des de les escoles ja ho treballen i aquí a la casa de colònies ens comprometem a promoure aquestes. Pensem que és des de l’estimació i coneixement del que ens és propi que podem entendre i respectar les diferències culturals i personals dels altres.

 

  • Objectius generals de les nostres activitats

    Apostem pel treball a favor dels valors d’estima i respecte entre nosaltres i cap a l’entorn natural. Educant en les emocions i en les habilitats socials i personals